Crédit Agricole - Kredyt hipoteczny Niższa Marża
Szczegóły oferty:
Sprawdź ofertę >>
Kredyt hipoteczny, cel: zakup domu/mieszkania, kwota: 100 000 PLN, waluta: PLN, okres: 10 lat
Wysokość raty
1 047.02 PLN
Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stalą bankowa marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może si różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.Istnieje możliwość uzyskania obniżki marży po wykupieniu produktów dodatkowych.
Oprocentowanie nominalne
4.72 %
marża
3.00 %
WIBOR
1.72 %
Oprocentowanie rzeczywiste
5.37 %
Ubezpieczenie pomostowe
70.00 PLN
Składka płatna miesięcznie do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Wysokość składki jest naliczona od udzielonej wysokości kredytu i wynosi 0,07% kwoty kredytu miesięcznie.
Polisa na życie
0.00 PLN
Plusy:
  • Wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty 1 raty rocznie, po 12 miesiącach terminowej spłaty kredytu
  • Minusy:
  • Zakup / posiadanie dodatkowych produktów banku gwarantuje obniżkę marży