Bank Pekao - Kredyt hipoteczny
Szczegóły oferty:
Sprawdź ofertę >>
Kredyt hipoteczny, cel: zakup domu/mieszkania, kwota: 100 000 PLN, waluta: PLN, okres: 10 lat
Wysokość raty
992.14 PLN
Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą bankową marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarka, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.Marża dostępna pod następującymi warunkami:

- posiadania/założenia konta typu ROR (Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium i Eurokonto Hipoteczne Plus)

- regularnego przelewania dochodów na ROR w Banku Pekao

- posiadania karty debetowej do konta

- posiadania/założenia karty kredytowej

- wykupienia ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych dla Klientów Banku Pekao S.A. dostępnego w oddziałach banku
Osoby, które zakupią ubezpieczenie z oferty banku, uzyskają marżę obniżoną od wskazanej o dodatkowe 0,05 p.p.
Oprocentowanie nominalne
3.57 %
marża
1.85 %
WIBOR
1.72 %
Oprocentowanie rzeczywiste
4.07 %
Ubezpieczenie pomostowe
83.00 PLN
Do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego bank podwyższa marżę o 1%.

Podana kwota jest kosztem ubezpieczenia pomostowego podanym w skali miesiąca
Polisa na życie
0.00 PLN
Zakup ubezpieczenie z oferty Banku jest dobrowolny i wpływa na obniżenie marży o 0,05 p.p. (marża podana w przykładzie nie uwzględnia tej obniżki)

Możliwość wykupienia za pośrednictwem Banku, w ramach umowy z T.U. Allianz Życie Polska SA .

Roczna składka uzależniona od aktualnej kwoty kredytu oraz wieku Kredytobiorcy . Dla Klientów którzy w chwili przystąpienia nie ukończyli 55 roku życia wynosi:

suma ubezpieczenia (SU = 25% kwoty udzielonego kredytu) x 0,3%

SU – suma ubezpieczenia

Każdy z Ubezpieczonych ma oddzielnie wyznaczoną SU.

Łączna suma ubezpieczenia wszystkich Kredytobiorców w ramach jednej umowy kredytu nie może przekroczyć 200% kwoty udzielonego kredytu.
Plusy:
  • Dodatkowa obniżka marży do uzyskania po wykupieniu ubezpieczenia na życie z oferty banku
  • Minusy:
  • Marża dostępna dla klientów posiadających/zakładających ROR z kartą debetową, kartę kredytową i ubezpieczenie nieruchomości oraz przelewających wynagrodzenie do Banku Pekao