Porady Jak uzyskać odszkodaowanie za dziurę w jezdni ?

10:12:2018 Porady

Jak uzyskać odszkodowanie za dziurę w drodze?

Polskie drogi znane są wszystkim kierowcom, jeżdżącym na terenie kraju. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie dziury w jezdni znajdują się w najmniej spodziewanych miejscach. Co zrobić, jeżeli uszkodzimy samochód przez dziurę w drodze? Kto jest odpowiedzialny za taką szkodę i czy możemy ubiegać się o zadośćuczynienie pieniężne?

Odszkodowanie za uszkodzone auto przez dziurę w drodze – czy mogę je uzyskać?

Jeżeli uszkodziłeś pojazd przez dziurę w drodze, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi. Nie jest to jednak sprawą łatwą. Po pierwsze, sami musimy ustalić, kto odpowiedzialny jest za stan danej drogi. Po drugie – musimy wykazać się mocnymi argumentami, a więc konieczne jest zebranie twardych dowodów na to, że uszkodzenie powstało na skutek złego stanu drogi.

Każdy zarządca ma obowiązek utrzymać drogę w dobrym stanie. Wynika to z ustawy o drogach publicznych. W zależności od rodzaju drogi, na której doszło do uszkodzenia pojazdu, może za nią odpowiadać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe, drogi ekspresowe, autostrady), urząd wojewódzki (drogi wojewódzkie), urząd powiatu (drogi powiatowe), urząd gminy (drogi gminne).  Chcąc złożyć wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na dziurze w drodze, musimy więc wiedzieć, który organ odpowiada za uszkodzenie nawierzchni na danym terenie i do niego się zgłosić.

Odpowiedzialność zarządcy drogi za jej należyty stan to tylko jedna z przesłanek na podstawie, których można ubiegać się o odszkodowanie. Zastosowanie będą tutaj miały także przepisy Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) – głównie art. 415. Zgodnie z tym przepisem, kto z własnej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

Wybierz najlepsze ubezpieczenie OC/AC

Gdzie tanie ubezpieczenie OC AC

Aby powołać się na przepisy prawa cywilnego, należy więc stwierdzić, że szkoda, którą poniósł poszkodowany została mu wyrządzona na skutek naruszenia przez zarządcę drogi określonych obowiązków przewidzianych w prawie (w tym wypadku, obowiązku utrzymania drogi w należytym stanie, a więc bez dziur i ubytków).

Jak długo będę czekać na odszkodowanie za uszkodzone auto przez dziurę w drodze?

Wniosek o odszkodowanie zostaje dostarczony do zarządcy drogi, jednak odszkodowanie wypłacane będzie przez jego ubezpieczyciela, który ma 30 dni na jego rozpatrzenie. To właśnie w tym momencie potrzebne nam są twarde dowody na potwierdzenie naszych żądań, aby ubezpieczyciel nie odrzucił wniosku. Jeżeli nie dojdziemy z nim do porozumienia, wciąż możemy skierować sprawę do sądu.

Dokumentami uzasadniającymi nasze roszczenia mogą być:

- zeznania świadków zdarzenia;

- zdjęcia uszkodzeń;

- protokół policyjny.

- zdjęcia z miejsca zdarzenia

Od decyzji ubezpieczyciela możemy odwołać się nie tylko w przypadku odmowy wypłaty świadczenia, ale również, gdy mamy zastrzeżenia co do jego wysokości. Ubezpieczyciel, który nie chce przyjąć naszego wniosku, musi również wykazać dowody, popierające jego decyzję.

Kiedy nie uzyskam odszkodowania za szkodę, powstałą na dziurawej drodze?

Jeżeli odcinek w drodze, na którym doszło do uszkodzenia, był oznaczony ostrzeżeniem o uszkodzeniu nawierzchni, nie mamy szans na uzyskanie odszkodowania. Warto więc zwracać uwagę, czy gdzieś w pobliżu nie stal znak, informujący o złym stanie drogi.

Jak ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania? Wybierz Autocasco

Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie odszkodowania jest wykupienie Autocasco. Właściciele takiej polisy otrzymają odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela, który naprawi szkodę w ramach polisy. Zgłaszanie szkody do zarządcy drogi w takim wypadku nie jest potrzebne.

Ubezpieczyciel w swoim zakresie może (ale nie musi) ubiegać się o zwrot kosztów do zarządcy.

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu przez dziurę w drodze – podsumowanie

Uzyskanie odszkodowania za uszkodzenie pojazdu przez dziurę w drodze jest możliwe, aczkolwiek mogą być z tym problemy. Jeżeli chcemy się o takie zadośćuczynienie ubiegać, pamiętajmy, aby:

- zebrać dowody w sprawie ( zeznania świadków, zdjęcia uszkodzonego pojazdu, raport policyjny);

- dowiedzieć się, kto dokładnie zarządza danym elementem jezdni;

- sprawdzić, czy w pobliżu nie ma ostrzeżenia o uszkodzonej nawierzchni.

Osoby, które chcą zabezpieczyć się na przyszłość, powinny wykupić polisę autocasco, dzięki której w razie uszkodzenia samochodu na dziurze w drodze, to ubezpieczyciel zajmie się jego naprawą. W takiej sytuacji nie musimy martwić się o to, że zarządca drogi (lub jego ubezpieczyciel) nie przyjmie naszego wniosku lub stwierdzi, że dowody są niewystarczające. Wykupując autocasco, mamy pewność, że ewentualna szkoda zostanie pokryta z naszego ubezpieczenia.