Opłata składki OC po terminie. Zapomniałeś przedłużyć polisę OC ?

26:11:2018 Porady

Oplata składki OC po terminie

Zapomniałeś zapłacić składkę OC w terminie? Nie bój się, każdemu może się to zdarzyć. Takie przeoczenie nie musi mieć poważnych konsekwencji, jeżeli szybko uregulujesz zaległości. Wszystko zależy oczywiście od ubezpieczyciela, a więc, zamiast wyrywać włosy z głowy, lepiej dowiedz się, jakie konsekwencje grożą Ci za zwłokę w zapłacie składki.

Warunki Ubezpieczenia

Jeżeli zdarzyło nam się zapomnieć o zapłacie składki OC i boimy się konsekwencji, powinniśmy jak najszybciej sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które otrzymaliśmy wraz z podpisaniem umowy. W tym dokumencie opisane zostały postępowania, jakie ubezpieczyciel podejmuje w przypadku niezapłacenia składki. Najlepiej także szybko skontaktować się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej i wyjaśnić powód zaistniałej zwłoki.

Znajdź tańsze OC/AC

Gdzie tanie ubezpieczenie OC AC

Ubezpieczyciel może być wyrozumiały, jednak każda kolejna niezapłacona składka wiąże się z konsekwencjami. Zobacz, co Ci grozi, jeżeli nie zapłacisz kolejnej raty OC.

Utrata zniżek

Każdy właściciel samochodu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, jednak nie ma ogólnej zasady ustalania zniżek. Podpisując umowę OC, warto zapoznać się z indywidualnymi zasadami przyznawania zniżek, ustalonymi przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj maksymalny próg przerwy w ubezpieczeniu wynosi dwa lata, jednak niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą obniżyć wysokość zniżek już przy braku wpłaty II lub III raty.

OC nie zostanie przedłużone

Zakres ubezpieczenia OC regulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa ta określa również warunki, na jakich ubezpieczyciel jest zobowiązany do ochrony swoich klientów. Podkreślają one, że nawet przy nieopłaceniu kolejnej raty ubezpieczyciel ma obowiązek chronić osobę ubezpieczoną. W takim przypadku, jeżeli w trakcie trwania polisy kierowca spowoduje wypadek lub kolizję, firma ubezpieczeniowa wypłaci poszkodowanemu odpowiednią prowizję.

Jeżeli jednak składki nie zostaną uregulowane do końca trwania umowy, nie zostanie ona przedłużona na kolejny rok (przy normalnym opłacaniu składek zostaje przedłużana automatycznie). Co więcej, ubezpieczony i tak będzie musiał zwrócić zaległą składkę wraz z naliczonymi odsetkami. W przypadku braku zapłaty firma może oddać sprawę do sądu.

Brak zapłaty kolejnej raty AC

Zasady opłat Autocasco  nie są uregulowane ustawą, oznacza to, że każda firma ubezpieczeniowa ustala je indywidualnie. Dotyczy to nie tylko ceny polisy, jej zakresu i terminu zapłaty składki, ale również konsekwencji za zwłokę. Większość towarzystw kończy usługę ubezpieczenia AC już 7 dni po upływie terminu zapłaty, jednak wszystkie informacje na ten temat powinny znaleźć się w umowie.

Dostałeś wezwanie do zapłaty? Nie bagatelizuj go!

Jeżeli nie zapłaciłeś składki z powodu przeoczenia lub trudności finansowych, pierwszym krokiem, jaki powinieneś zrobić, jest kontakt z ubezpieczycielem. Niewyjaśniona zwłoka szybko prowadzi do wezwań do zapłaty, które mogą skończyć się wizytą komornika oraz naliczeniem dodatkowych odsetek.

Wyjaśnienie sprawy ubezpieczycielowi może przynieść rozwiązanie w postaci rozłożenia składki na konkretne raty. Ubezpieczyciele też są ludźmi i potrafią zrozumieć, że w życiu zdarzają się różne sytuacje.

Podsumowanie

  • Jeżeli nie opłacisz składki OC, Twoja ochrona nie wygaśnie, jednak należności i tak będziesz musiał uregulować, a umowa nie zostanie automatycznie przedłużona.
  • Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą obniżyć wysokość zniżek za zwłokę w zapłacie składek OC.
  • Nie opłacenie składki AC może skutkować wypowiedzeniem umowy nawet 7 dni po upływie terminu.
  • Osoba ubezpieczona jest zobowiązana do zapłaty zaległych składek, inaczej sprawa może trafić do sądu.

Wybierając ubezpieczenie OC i AC warto czytać dokładnie warunki umowy. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie kroki podejmuje ubezpieczyciel w przypadku zwłoki zapłaty składki. Najważniejsze, aby nie panikować. Jeżeli rata nie została zapłacona przez niedopatrzenie, zazwyczaj można dogadać się z ubezpieczycielem, musimy jednak jak najszybciej się z nim skontaktować.