Jak i kiedy zgłosić szkodę OC krok po kroku

04:12:2018 Porady

Jak zgłosić szkodę OC?

Większość osób pełnoletnich w naszym kraju ma prawo jazdy. Sporo z nich posiada także własny pojazd, którym regularnie jeździ. Jak wiadomo, bycie właścicielem samochodu ciągnie za sobą pewne obowiązki, na przykład obowiązkowe przeglądy techniczne czy też opłacenie obligatoryjnej składki na ubezpieczenie OC. Często narzekamy na ten wymóg, jednak gdy przyjdzie nam brać udział w zdarzeniu drogowym, to właśnie ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty związane z odszkodowaniem. Jak wygląda procedura w takim wypadku? Poniżej wyjaśniliśmy to w krótkim poradniku.

Czy konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu zawarcia ubezpieczenia?

Od 1 października 2018 roku ustawodawca zniósł z kierującego samochodem obowiązek wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz potwierdzenia zawarcia umowy o polisę OC. Wszelkie potrzebne dane znajdują się w specjalnym systemie, do którego dostęp ma zarówno policja, jak i inni użytkownicy dróg. Nie mniej jednak warto mieć przy sobie te dokumenty.

Oblicz tanie OC teraz OC/AC

Gdzie tanie ubezpieczenie OC AC

Kolizja czy wypadek? Czym się od siebie różnią?

Jeśli dojdzie do nieprzyjemnego dla nas zdarzenia na drodze, powinniśmy umieć odróżnić kolizję od wypadku drogowego. Różnica między nimi jest znaczna i wpływa na dalszą procedurę dochodzenia roszczeń. Poniżej w skrócie opisane zostały podstawowe różnice między nimi:

Wypadek drogowy.

Jest to zdarzenie drogowe, w wyniku którego jeden lub wielu uczestników zostało rannych. W przypadku wypadku drogowego zobligowani jesteśmy do wezwania policji, która w ramach postępowania wskaże winnego oraz sporządzi notatkę, na podstawie której ubezpieczyciel będzie wypłacał odszkodowanie. Postępowanie odszkodowawcze w takim przypadku zazwyczaj trwa dłużej niż w przypadku zwykłej kolizji drogowej.

Kolizja drogowa.

Jest to zdarzenie drogowe, w którym nie dochodzi do uszczerbku na zdrowiu żadnego z uczestników. Kolizją drogową można nazwać zwykłą stłuczkę lub obtarcie komuś samochodu na parkingu. W takim przypadku nie ma konieczności wzywania na miejsce policji Wystarczy, że wszyscy uczestnicy kolizji będą zgodni co do winy jednego z nich i spiszą wspólne oświadczenie. Takie oświadczenie jest potem podstawą do roszczenia odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. W przypadku niewypracowania wspólnej wersji na miejsce wzywa się policję. Należy przy tym pamiętać, iż oprócz wskazania sprawcy i sporządzenia notatki, funkcjonariusze dodatkowo nałożą mandat karny na sprawcę kolizji.

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej?

Prawidłowo sporządzone oświadczenie sprawcy powinno zawierać:

- numer polisy sprawcy kolizji,

- dane osobowe sprawcy,

- czas i miejsce kolizji,

- opis zdarzenia,

- wyszczególnienie uszkodzeń powstałych na skutek kolizji,

- dane osobowe poszkodowanego,

- ewentualne informacje o sprawcach.

- dame ewentualnych świadków kolizji

Z tak sporządzonym oświadczeniem poszkodowany powinien zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy, który rozpocznie postępowanie odszkodowawcze. Należy pamiętać, że oświadczenie powinno być czytelnie podpisane przez dwóch uczestników zdarzenia.

Kiedy zgłaszać szkodę AC

Ile czasu mamy na zgłoszenie szkody?

Ze zgłoszeniem szkody teoretycznie nie trzeba się śpieszyć. Jeśli do zdarzenia nie doszło w wyniku przestępstwa, to mamy na to całe 3 lata od momentu powstania szkody. W przeciwnym wypadku termin wydłuża się aż do 20 lat. Warto jednak działać bez zbędnej zwłoki, gdyż z czasem uszkodzenia mogą się pogłębiać i zostać zanegowane przez rzeczoznawcę. Dłuższa zwłoka oznacza również spadek wartości samochodu, a co za tym idzie, zmniejszenie kwoty odszkodowania. Jak widać, nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody, gdyż może nam to nie wyjść na dobre.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych dodaje w swojej ofercie Bezpośrednią Likwidację Szkód. Mając takie coś w pakiecie, zwracamy się bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela, który wypłaca nam odszkodowanie lub opłaca naprawę. W dalszej kolejności on sam zajmuje się wyegzekwowaniem należności od ubezpieczyciela sprawcy. Znacznie skraca to całą procedurę.

Ubezpieczenie OC jest obowiazkiem każdego właściciela pojazdu, dlatego warto wiedzieć, jak zgłaszać każdą szkodę, aby ubezpieczyciel mógł nam wypłacić naleźne odszkodowanie.