Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne OC i co należy o nim wiedzieć ?

18:09:2018 Porady

Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu samochodowego w naszym kraju wie, że wiąże się to z obowiązkowymi, dodatkowymi wydatkami. Mowa tutaj nie tylko o kosztach paliwa, okresowych badań technicznych oraz opłatach związanych z serwisowaniem swojego samochodu. Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej czyli tak zwanego w skrócie OC lub polisa OC. Czym jest to ubezpieczenie? Jakie daje nam prawa i jakie nakłada obowiązki ? Jakie inne ubezpieczenia oferują towarzystwa i czy warto z nich skorzystać ? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Czym jest ubezpieczenie OC ?

Zgodnie z ustawą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obowiązuje wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych w naszym kraju. Ma ono za zadanie zagwarantować zadośćuczynienie finansowe potencjalnym ofiarom kolizji i zdarzeń drogowych. Osoba wykupująca tego typu ubezpieczenie chroniona jest przed odpowiedzialnością finansową, wynikającą z nieodpowiedniego zachowania się na drodze i spowodowania szkody na innym uczestniku ruchu. Należy pamiętać przy wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego o tym, że chroni ono głównie ofiarę wypadku, a nie osobę opłacającą ubezpieczenie. W razie kolizji drogowej osoba poszkodowana zgłasza się do ubezpieczyciela sprawcy z wnioskiem o wypłatę należnego odszkodowania. Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający, lub osoba na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty dla poniesionych przez niego szkód w razie zdarzenia. Jeżeli kończy Wam się ubezpieczenie OC to warto zrobić kalkulację ubezpieczenienia komunikacyjnego i sprawdzić gdzie najtaniej OC można wykupić.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nagradzają swoich klientów za bezszkodową jazdę i przyznają zniżki sięgające nawet 60%. Osoba, która nie ma na koncie spowodowania żadnej szkody może liczyć nawet na 60 procentowy rabat przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Taki ktoś traci swoje zniżki w momencie, w którym doprowadzi do szkody na mieniu innej osoby. Ceny ubezpieczeń OC z roku na rok rosną co towarzystwa ubezpieczeniowe tłumacza coraz większą ilością przyznawanych odszkodowań, a co za tym idzie, większymi kosztami z tytułu wypłat należności. Ale ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to tylko jeden z rodzajów ubezpieczeń proponowanych przez towarzystwa. Jakie inne ubezpieczenie można wykupić?

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC, czyli popularne Auto Casco, chroni właściciela pojazdu przed szkodami wynikłymi z szeroko pojętych zdarzeń losowych. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach AC oferują zróżnicowaną ochronę. Zazwyczaj obejmuje ona szkody wynikłe z działań osób trzecich (akty wandalizmu, kolizje ze zwierzętami, szkody, w których nie został znaleziony sprawca), ze zdarzeń atmosferycznych( gradobicie, zniszczenie pojazdu przez powaloną gałąź), pożaru, wybuchu, kradzieży ( całego pojazdu lub elementów wyposażenia), a także kolizji wynikłych z winy ubezpieczonego. Przeglądając oferty firm zajmujących się ubezpieczeniami, znajdziemy szereg ofert, różniących się między sobą zakresem ochrony oraz ceną. Kupując ubezpieczenie Auto Casco, warto uważnie przeczytać szczegółowe warunki ubezpieczenia, żeby wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Tanie ubezpieczenie OC i AC